Positieve/negatieve energie

Wat positieve mensen doen om te ontsnappen aan negatieve energie

Bron: www.verkenjegeest.com

Wat positieve mensen doen om te ontsnappen aan negatieve energie

Bijna overal waar we gaan en staan, worden we omringd door negatieve energie. Mensen zijn immer aan het klagen, berokkenen zichzelf – of anderen – schade, en tasten eenieders moraal aan met hun kritiek en kleinzielige gekibbel. Toch zijn er ook zeldzame lichtjes in de duisternis: individuen die oprecht optimistisch weten te blijven zelfs in de meest zwartgallige omgevingen. Wat doen zulke pertinent positieve personen precies om zich te ontrekken aan de hun omringende negatieve energie?

”De energie van de geest is de essentie van het leven.”

-Benjamin Franklin-

Negatieve energie kan zich inwendig (ongemerkt) verspreiden, en je gedachten, woorden en daden in hoge mate beïnvloeden. Epicentra van negatieve energie kunnen ontwijken is een onmisbare (sociale) vaardigheid, voor wie succesvol wil zijn. Iedereen is namelijk vat- en kwetsbaar voor negatieve emoties, maar alleen zij die geleerd hebben daar effectief mee om te gaan worden er niet langer innerlijk door ontmoedigd, en verslagen. Hoe dan? Op de volgende manieren:

Positieve mensen creëren, en cultiveren, geluk van bínnenuit

Positieve personen zoeken hun geluk niet in externe stimuli, en uiterlijke omstandigheden. Wanneer je de belofte van vervulling buiten jezelf legt, zal je stemming ten kwade keren zodra de prikkel verdwijnt. Deze uitwendig georiënteerde focus produceert een chronisch gevoel van onzeker- en afhankelijkheid, en dus – vroeg of laat – ook allerlei verslavingen.

Positieve Mensen

Positieve personen richten zich juist naar binnen, en vinden daar een onuitputtelijke bron van positieve energie. Vanuit dit vertrouwen, hangt hun gelukstoestand niet zozeer af van de feitelijke of gegeven situatie, maar veel meer van de wijze waarop zij deze status quo confronteren. Hun hogere bewustzijn stelt hen in staat om de negatieve energie te zuiveren in de progressieve ontwikkeling richting innerlijke vrede.

Positieve mensen vermijden negatieve mensen

Dit is misschien wel één van de meest belangrijke hulpmiddelen om je positieve energie preventief te beschermen, en te behouden. Er bestaat een populair gezegde in de trant van ‘hij die het toeval niet tart, loopt geen gevaar’. Welnu, iets soortgelijks gebeurt er bij positieve personen. Wanneer je uit de buurt blijft van giftige lieden, dan hoef je ook niet te vrezen om door hun negativiteit besmet te raken.

Het probleem is dat zulke besmetting actief afweren kracht vergt, waar we niet te allen tijden over beschikken, namelijk: dapperheid en doorzettingsvermogen. Wie negatieve mensen wenst te vermijden, dient onverschrokken te zijn, temeer omdat we vaak het meest geraakt, en uit balans gebracht worden door onze naasten in de privésfeer, alsmede in professioneel verband (oftewel: vrienden, familie, geliefden, en collega’s op het werk).

Toch heeft giftige personen vermijden meer voordelen dan nadelen, helemaal omdat op het moment dat je er weloverwogen voor kiest om hun gezelschap weer toe te laten – of te tolereren –  je dat dan doet met opgeladen emotionele batterijen, en je psychosomatische schild volledig intact. Zo heb jij zélf de touwtjes in handen, en dat is een groot goed, en wezenlijk wapen.

Positieve mensen geloven in zichzelf

Eén van de zwaarste lasten om te (leren ver)dragen is de negativiteit van mensen die niet in ons geloven, die ons afkraken, proberen in te perken, en die hun onvermogen en frustratie op ons projecteren.

Positieve personen zijn zich er terdege van bewust dat hun succes nauw samenhangt met de mate waarin zij in zichzelf geloven – zelfs al zijn ze de énige, en gelooft er verder niemand (nog) in hen. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven.

”Onze innerlijke overtuigingen – over wie we zijn, en wie we kunnen worden – bepalen onze toekomst, onze potentie, en onze mogelijkheden.”

-Anthony Robbins-

Positieve mensen doen aan lichaamsbeweging, en voelen verbinding met de natuur

Fysieke inspanning stimuleert niet alleen de productie van endorfine – het hormoon dat je een roes van gelukzaligheid bezorgt – maar helpt ook bij het reguleren van stress, en het vergroten van je zelfvertrouwen. Deze drie factoren vormen een gouden formule, voor een psychosomatische cocktail vol optimisme en positieve energie, zodat je opgewekt en weerbaar blijft zelfs in geval van golven externe negatieve energie die je voorheen dreigden te overspoelen.

Daarnaast brengen positieve personen regelmatig tijd door in de natuur, waar ze de frisse lucht en blauwgroene vergezichten van harte inademen. De natuur, en frisse lucht, bevorderen ontspanning, introspectie, dankbaarheid, en zelf-bewustzijn.

Lichamelijke inspanning, contact met de natuur, en zuurstofrijke frisse lucht, fungeren als vitaliserende opladers van je positieve energie, en filteren infecterende stoffen uit je fysiologische systeem, en uit je gemoed.

Positieve Mensen

Positieve mensen accepteren tegenspoed, en nemen verantwoordelijkheid

Positieve personen accepteren teleurstellingen, omdat zij beseffen dat het de enige manier is om werkelijk te groeien, en vooruitgang te boeken. Ze begrijpen dat tegenslag negatieve emoties kan oproepen, maar blijven daar niet in vastzitten, en verwerken de domper strijdvaardig. Ze laten zich niet verlammen door zulke vluchtige sentimenten, en richten hun blik voorwaarts.

Verder nemen positieve personen principieel verantwoordelijkheid voor wat er in hun leven gebeurt, en geven zij niet toe aan de verleiding om anderen de schuld in de schoenen te schuiven van fouten die ze zélf gemaakt hebben. Positieve personen concentreren zich liever op wat ze op eigen kracht en macht kunnen veranderen, en zijn erop gebrand helder te analyseren wat ze de volgende keer anders, en vooral béter zouden kunnen doen.

Positieve mensen hebben geen goedkeuring nodig

Voor je eigenwaarde afhankelijk zijn van andermans meningen – óver jou – maakt je kwetsbaar, makkelijk te manipuleren, lijdzaam, en zelfs verslaafd. Positieve personen beseffen dat, en begrijpen bovendien dat het überhaupt onmogelijk is om iedereen te plezieren, of bij iedereen in de smaak te vallen. Daarom zoeken zij niet naar externe bevestiging, en handelen autonoom, op basis van hun eigen (normen en) waardestelsel.

Ze zijn wel bereid om te luisteren naar andermans opvattingen, maar laten zich er niet méér door beïnvloeden dan wij. Ze beschouwen meningen van anderen simpelweg als bruikbaar voor hun persoonlijke groei. Ze zijn in staat dankbaarheid te tonen voor constructieve kritiek, en rekenen tegelijk effectief af met arglistige afkraak-pogingen.

Hoe je de verslaving van goedkeuring zoeken kunt verslaan

Positieve mensen geloven dat in principe alles een oplossing heeft

Positieve personen zijn zich er terdege van bewust dat er, in potentie, voor alles – behalve misschien de dood – een oplossing bestaat, in de geest van het adagium: ‘Waar leven is, is hoop.’ In het perspectief van positieve personen kan (en zal) ieder obstakel –  hoe hardnekkig ook – uiteindelijk overwonnen worden.

Positieve Mensen

Zelfs wanneer ze het absolute dieptepunt bereiken, zijn positieve mensen bij machte om zichzelf inwendig bijeen te rapen, en veerkrachtig vooruit te kijken vanuit een bestaans-beamende intentie en fundamenteel optimistische houding: ‘ik zal doen wat nodig is – wát dat ook moge zijn – om hier sterker van te worden, en hier sterker uit te komen. Om terug omhoog te klimmen, en mijn individuele top te bereiken.’

Laat je niet beperken door destructieve gedachten