Het zelfgenezend vermogen

Het miraculeus genezingsproces

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam
Je bent in staat jezelf te helen
Houd je lichaam en je darmen zuiver
Laat het verleden los en leef in het nu
Een positieve houding zorg ervoor dat je niet ziek wordt
Massage stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam – brengt lichaam en geest in balans – laat je klachten verdwijnen Bron: Facebook – The Healthman – 21/06/2020

Wist je dat medicijnen en behandelingen jou niet kunnen genezen? Alleen het lichaam kan zichzelf genezen. Medicijnen en behandelingen kunnen de genezing bevorderen dankzij het placeboeffect, of beter te verstaan als het zelfgenezend vermogen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt nog niet als dusdanig herkend door onze moderne geneeskunde. Nochtans is het zelfgenezende vermogen van het lichaam belangrijk opdat medische behandelingen succesvol zouden zijn. Hoewel het placeboeffect een subjectieve reactie is van het lichaam-geest van de patiënt, mag het wel objectief en betrouwbaar genoemd worden.

Het placeboeffect is in veel medische onderzoeken wel een essentiële factor, maar het zelfhelend vermogen van het lichaam, wordt zelf nooit als onderwerp onderzocht. Omdat er nu eenmaal geen patent te nemen is op het effect van de placebo en het zelfhelend mechanisme van het lichaam. Men blijft elke ziekte of aandoening verder symptomatisch behandelen, en er worden er steeds nieuwe procedures onderzocht om het behandelen van symptomen van ziektes en aandoeningen te vinden. Als je dan vervolgens bedenkt dat het onderdrukken van symptomen niets te maken heeft met het werkelijke genezing van het lichaam, voel je dat het niet klopt. Symptoomgeoriënteerde benadering werkt het ontgiftend vermogen van het lichaam tegen. Daarom dat chronische aandoeningen ontstaan. De ziekte wordt in stand gehouden.

Het is zelfs erg weinig liefdevol naar je eigen lichaam zelf, om ervan uit te gaan dat de verbetering van de symptomen van een bepaalde behandeling en gebruik van medicijnen het gevolg is van deze behandeling en medicijnen. Dat is geen echte genezing.
Het lichaam geneest zichzelf.
Elke behandeling of medicijn heeft van zichzelf geen enkele geneeskracht en blijft zonder resultaat, tenzij ze in staat zijn om een placeboeffect of het zelfgenezend mechanisme van het lichaam te activeren. Medicijnen rechtstreeks uit de natuur en planten bevatten wel geneeskracht omdat ze geen lichaamsvreemde stoffen bevatten en het zelfgenezend vermogen van het lichaam activeren. De oorzaak van de ziekte wordt aangepakt en dat werkt. Behandelingen die gericht zijn om symptomen te bestrijden hebben dus nooit iets met echte genezing te maken.

Het is begrijpelijk voor de patiënt en de behandelende arts of therapeut om tijdelijke verlichting te vinden. Maar je moet erbij beseffen dat deze benadering het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondermijnt en dit gegeven op lange termijn zeer schadelijk wordt voor het lichaam. Deze benadering leidt maar al te vaak tot chronische toestanden en dat zien we nu zeer duidelijk gemanifesteerd in onze cultuur. Het lichaam echt genezen gaat steeds om de verbinding van het lichaam en geest te herstellen, waardoor het zelfhelend vermogen gestimuleerd wordt. Het lichaam heeft steeds een geest nodig om zijn bevelen op te volgen. De geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te definiëren. Daarbij moet het lichaam geholpen worden om de opgestapelde toxines en afvalstoffen te verwijderen. Opstapeling van schadelijke stoffen veroorzaakt verstoppingen in allerhande fijne lichaamskanalen met een voortvloeiende verzuring en celbeschadiging tot gevolg. Intoxicatie is de gemeenschappelijke oorzaak van alle ziekten die we nu kennen. Van een gewone verkoudheid tot een uitgezaaide kanker.
Echte genezing
Echte genezing houdt in om er voor te zorgen dat het lichaam zichzelf van binnen proper kan houden. Een proper lichaam kan optimaal functioneren waardoor evenwicht gecreëerd wordt. De ecologie, het microbioom waarin de lichaamscellen leven is in evenwicht. In deze evenwichtige toestand kan geen enkele ziekte of aandoening gedijen. Dat is natuurwet!
Het lichaam zuiveren en ontgiften zou dus de basis moeten zijn van elke behandeling of medicijn. Alleen op deze manier kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam optimaal gestimuleerd worden. In werkelijkheid onderdrukken de meeste medicijnen alleen maar symptomen en bevuilen ze het lichaam met nog meer met toxische stoffen. Op de koop toe zijn ze nog duur ook. Het trieste feit is dat het medicijngebruik in de top drie van doodsoorzaken is terechtgekomen. Iatrogene aandoeningen noemen ze dat. Dit feit wordt veroorzaakt door hun vervuilende en vergiftigende impact in het lichaam, waarbij het lichaam tegengewerkt wordt om zichzelf te kunnen genezen.
De geestesgesteldheid
Nochtans weten de meeste medische onderzoekers dat de emotionele en geestelijke staat waarin een patiënt zich bevindt de cruciale factor is dat een verschil uitmaakt of een toegediend medicijn of behandeling effectief zal werken. Mensen die gebukt gaan onder stress, financiële problemen hebben, angstig of depressief zijn, lijden onder een trauma of een emotionele crisis ervaren veel minder succes met de voorgeschreven medicijnen.
Negatieve emoties onderdrukken eveneens als medicijnen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dit houdt in dat medicijnen (en behandelingen) verschillende resultaten kan opleveren bij verschillende mensen en daarom niet beschouwd kan worden als een objectieve test voor de werkzaamheid ervan. Geen enkele medicijn kan werken voor een bepaalde persoon of patiënt, tenzij deze persoon of patiënt het toestaat dat dit medicijn (of behandeling) zal werken.

De geestesgesteldheid van de persoon of patiënt, met zijn emotionele draaglast en onbewuste opgeslagen patronen en conditioneringen, is de bepalende factor of een medicijn of behandeling succesvol zal zijn of niet. De geestesgesteldheid van een persoon of patiënt heeft een enorme invloed op het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Elk trauma en onopgelost conflict uit het verleden of heden, eenzaamheid, vastgehouden verdriet, woede, haat, depressie e.a.leidt tot het onbewust herprogrammeren van de cellen van de patiënt om hun receptoren af te sluiten voor het door het lichaam zelf geproduceerde of toegediende genezende stoffen. Het belangrijkste deel van de ziektegeschiedenis wordt dus gevormd door het zelfhelend vermogen van het lichaam. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid om te genezen van de patiënt uitsluitend in handen ligt van de patiënt zelf. Het medisch ingrijpen en medicijnen kunnen dus nutteloos zijn en zelfs extra schade toebrengen.

Trouwens, het is bekend dat een persoon in shock niet behandeld kan worden laat staan een operatie kan ondergaan. Dat zet toch even aan het nadenken! Als je daarbij bedenkt dat meer dan 60% van de medicijnen niet werken, wordt toch duidelijk dat medicijnen niet de oplossing kunnen bieden voor ziekten en aandoeningen. De verzwegen waarheid is dat de ontvanger van de medicijnen zelf bepaalt of er genezing gaat plaatsvinden. Echte genezing vereist vertrouwen in je lichaam, in jezelf en de diepe overtuiging dat je het waard bent om gezond en gelukkig te zijn. Deze geestesgesteldheid van het bewuste wezen dat je bent is tegelijkertijd het startsein voor je lichaam om de genezingsreactie in gang te zetten. Ik heb persoonlijk heb mijn gezondheid terug gekregen door mijzelf met de overtuiging te conditioneren dat het volledig normaal is dat mijn lichaam alleen maar gemaakt is om altijd volledig gezond te zijn, en het heeft gewerkt, en werkt nu nog altijd.
Het geloof in jezelf en in je lichaam
Natuurlijk respecteer ik het circadiaans ritme en doe ik alles om elke dag mijn lichaam te helpen reinigen en zuiveren. En daarbij consumeer ik zongerijpte biologische voeding in de oorspronkelijke staat. Alle voedingsmiddelen die een mechanische industriële bewerking hebben ondergaan moet ik niet hebben. Ik vertrouw mijn lichaam altijd. Het lichaam weet altijd accuraat wat het moet doen om zichzelf te genezen. Het gaat er steeds om dat de persoon of patiënt zichzelf HEEL moet kunnen voelen. Liefde, geloof en vertrouwen zijn de bepalende factoren hierin. Dit verschil van vertrouwen, liefde en geloof, dat verschillende patiënten over de hele wereld hebben in de werking van een medicijn of behandeling verklaart waarom er zoveel waargenomen uiteenlopende reacties zijn.

We kunnen dus concluderen dat het zelfgenezend vermogen van de patiënt alleen positief gestimuleerd kan worden door een positieve geestesgesteldheid. Er zijn mensen die verlichting van pijn hebben ervaren door een injectie van steriel water om dit als voorbeeld te gebruiken. De geestesgesteldheid is een uitermate belangrijke bepalende factor in het genezen van elke ziekte of aandoening. Persoonlijk weet ik zeer goed hoe ik met mijn geestesgesteldheid het zelfgenezend vermogen kan stimuleren van mijn lichaam. Ik heb eens met veel plezier klinkers gelegd, en plezant dat ik het vond om met een rubber hamer op de klinkers te slaan. Echt leuk totdat mijn vinger op het verkeerde moment en de verkeerde plaats tussen de hamer en de klinker was verzeild geraakt . Resultaat, de nagel eruit en een fontein van bloed.

Dankzij mijn yogapraktijk weet ik hoe ik extra endorfines kan aanmaken waardoor ik de pijn deed verdwijnen en het genezingsproces van de wonde kon stimuleren. Je kent dit wel, de pijn in de vinger, je voelt je hart slaan in de vinger, doch op enkele minuten in een diepe ontspannen slaap terechtgekomen dankzij krachtige contemplatie en de gebundelde aandachtsenergie om te ontspannen. Op tien dagen was de wonde volledig genezen, de nieuwe nagel die moest aangroeien, ja duurde wel een paar maand. Hetzelfde afgelopen zomer toen ik een hondenbeet cadeau kreeg, een goede oefening voor mijn immuniteit. Ik wist zelfs welke overlevingsstrategieën mijn immuniteit en lichaam gingen gebruiken om de giftige toxines van de pathogenen en de enzymen uit het speeksel van de hond te neutraliseren. Ik zag mijn eigen ligamenten liggen in de wonde, en door mezelf te diagnosticeren kwam ik tot de conclusie dat er geen enkele ligament beschadigd was. Zes diepe wonden door hondentanden. Ik heb geen infectie gekregen, drie dagen zwelling van de pols, en de hand en op negen dagen volledig genezen. Dit zonder enige medische behandeling, antibiotica of andere medicijnen. In de pols een zeer klein stukje littekenweefsel, ondertussen volledig verdwenen. Nogmaals, dit is mijn persoonlijke verhaal. Ik zeg niet dat jullie dit ook zonder medisch behandeling moeten doen zoals ik dat doe.

Dit krachtige vertrouwen in het zelfgenezend mechanisme van mijn eigen lichaam heeft mij ertoe gebracht dat ik maar al te goed weet dat ik altijd gezond zal zijn waardoor ik geen enkele angst heb voor geen enkele ziekte. Dit krachtige vertrouwen, geloof en liefde naar mezelf is mijn placebo dat altijd werkt. Ik wens iedereen van harte veel liefde, geluk, heelheid, welzijn en een goede gezondheid toe.

Daniël The Healthman.
Vertrouw op je lichaam en genees jezelf
Je kunt veel meer dan je denkt